O nama

Društvo za inžinjering Iva put d.o.o sa sjedištem u Tivtu, je privredno društvo koje se već 20 godina bavi izvodjenjem građevinskih radova, t.j. izgradnjom stambenih i poslovnih objekata, infrastrukture, parternim uređenjem, izgradnjom i uredjenjem gradskih saobraćajnica i puteva. Opremljeno je građevinskom mehanizacijom, opremom, vozilima i alatima za izvodjenje predmetnih radova.

Najčešći angažmani  naše firme su izvodjenje armirano betonskih, zidarskih, krovopokrivačkih, fasaderskih i ostalih radova u visokogradnji.

U okviru nisko gradnje radimo zemljane, instalaterske, armirano betonske i asfalterske radove.

Firma se bavi izradom plovećih AB pontona, izradom ponti i uređenjem obale.

U saradnji sa stranim partnerom „PLOVPUT" bavimo se izvođenjem građevinskih radova sa mora specijalno opremljenim brodom za ovu vrstu radova.

Iva put d.o.o zapošljava petnaest stalno zaposlenih i oko desetak privremeno zaposlenih lica, a medju zaposlenima su i lica sa zvanjem diplomiranog građevinskog inžinjera sa odgovarajućom licencom, te lica sa odgovarajućim zvanjima ekonomske, mašinske i elektro struke, odnosno rukovaoci građevinskom mehanizacijom, vozači, građevinski tesari, zidari, armirači, zanatlije i slično.

Firma Iva put d.o.o posjeduje licencu za izvodjenje predmetnih radova izdatu od ovlašćenih institucija Republike Crne Gore.

Zaposleno stručno osoblje i saradnici “Iva put” –a  imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti izvođenja građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, kako iz oblasti niskogradnje, tako i iz oblasti visokogradnje, iskusvo koje je sticano radom na gradilištima republika ex -YU.

Stručni tim “Iva put”–a rukvodio je gradilištima u Rusiji, Ukrajini i Austriji, odnosno bio angažovan po nalogu investitora iz Rusije, Estonije, Britanije i Francuske, na teritoriji naše države.

Zadovoljan investitor, cilj je poslovne politike “Iva put”–a, kome uvjek težimo.

Posljednji realizovani projekti Iva Put d.o.o:

  1. stambeni objekat vila „Sun Bay";
  2. građevinski i građevinsko-zanatski nadzor na projektu „Lustica Bay" i
  3. kupališni bazen na vili Ardalić.

Projekti koji su u toku:

  1. rekonstrukcija parkinga na Šuranju – Kotor;
  2. izgradnja stambenog objekta u Kemenarima i
  3. izgradnja turističkih vila u Krašićima.